Skip to main content

Praktiske oplysninger

Vedrørende andelslejlighed

Ved overtagelse af andelslejlighed skal følgende udleveres/forevises:

 • Der vil blive udleveret 2 nøgler til opgange/kældergange. Ekstra nøgler kan købes hos viceværten.
 • Nøgler til lejlighedens hoveddør (evt. ny lås betales af køber).
 • 1 skaktnøgle.
 • 1 vaskelås med nøgle.
 • 1 kælderrum (samme nummer som lejlighedsnummer). Kælderrummet er beliggende i kældergang ved opgangen.
 • Ændring af navneskilte (dørtelefon og postkasse) sker ved henvendelse til bestyrelsen. Læg en seddel med ændringer i postkassen, hvorefter rettelse vil ske hurtigst muligt. Det skal bemærkes, at der kun er plads til efternavn/e på skiltet til dørtelefonen.

Vedrørende ejendommen

 • Rengøringsfirma vasker trapper i ejendommen ugentligt.
 • Varme afregnes efter forbrug (måler på radiator).
 • Vand afregnes fælles ud fra en fordelingsnøgle (antal enheder), der fremgår af selve afregningsbilaget.
 • El afregnes efter egen måler. Husk at melde flytning/tilmelding.
 • Der er opstillet containere til husholdningsaffald samt containere til aviser og lignende.
 • Skarpe genstande som flasker, glas, konserveres m.m. må IKKE kommes i affaldsskakten.
 • Storskrald afhentes tidligt om morgen på mandage i ulige uger.
 • Storskrald må IKKE henstilles i affaldsrummet.
 • Parkering i gården er IKKE tilladt.
 • Brug cykelstativerne til cykelparkering.
 • Ved problemer med kabel TV kontaktes YouSee.
 • Ved akut problem der ikke kan vente til næste hverdag, fx utæt vandrør, kontaktes en fra bestyrelsen for at afhjælpe problemet. Se bestyrelsen her
 • Har du spørgsmål vedr. gasgrillen eller ønsker at klage over husdyr, kontakt da venligst Henrik. Se kontaktinfo her

Når en skade sker!

Ejendommen er forsikret i: Alm. Brand, Police nr. 000-1293-2265-0. Policen dækker skader ved vand, brand, storm og ansvar og administreres af Dansk System Assurance, Allègade 14, 2000 Frederiksberg. Telefon 33796060, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Alm. Brand har en aftale med Recover Nordic Skadeservice, Telefon 7010 0888

Ved enhver skade har vi, som forsikringstager, pligt til at foretage det nødvendige for, at begrænse skadens omfang. Og straks, at rette henvendelse til Recover Nordic Skadeservice for at få den nødvendige assistance samt, at indberette/anmelde skaden til Dansk Systemassurance. Det er altid (og kun) et bestyrelsesmedlem eller viceværten der kan anmelde en skade.

Ejendommen har en selvstændig Glas og sanitets forsikring i Dansk Glasforsikring A/S. Denne forsikring administreres ligeledes af DSA.

Endelig har vi en Arbejdsskadeforsikring og en forsikring for bestyrelsesansvar. Disse to forsikringer administreres af vores administrator.